Karriere

«Hva i all verden er det som driver folk til å gripe etter stjernene i deres eget liv? Hva er grunnen til dette oppbruddet? Hva utrykker denne tilsynelatende individuelle og likevel bent fram forutsigbare fortløpende bevegelse, denne iveren, denne lyst og angst, denne rutine og drevenhet som mange mennesker bekymrer seg og kjemper for deres eget liv med?  For mange ligger svaret klart i dagen: Ikke noe samfunnsmessig, ikke noe eksternt, menneskene selv er grunnen, deres vilje, dere økende krav, deres boblende eventyrlyst, den minskende beredvilligheten til å stå på pinne, innordne seg, gi avkall på – det er det som ligger bak.» (U. Beck 1997:111: Risiko og frihet. Fagbokforlaget, Bergen.)

Vi skal kanskje ikke strekke oss mot de største stjernene alle sammen, men vi vil gjerne lykkes med vår karriere og med våre liv. For mange begynner dette med å søke en jobb. Og en jobbsøkingsprosess starter hos deg selv med en bevisstgjøring rundt hvem du er, hva du kan og hvor du vil. Jo klarere svar du har på disse spørsmålene, desto større kontinuitet og sammenheng vil du få i livet og karrieren.

Din karriere handler om dine valg, den påvirkes av andres valg, av verdensøkonomien, av tilbud og etterspørsel, av politikk og helse og muligheter og mye mer, men den vil alltid være ditt personlige ansvar. Dette gjør karrieren din svært personlig og viser til at den får dyptgripende innvirkninger på din fremtid og på hvem du skal være i denne fremtiden. For at du skal bygge en unik karrierehistorie, må du fokusere på din personlige identitet. Jo bedre du kjenner deg selv, dine styrker og svakheter, ønsker og interesser, verdier og særegenheter, desto tydeligere blir det også for deg å finne din vei på arbeidsmarkedet.

Etter hvert som årene går vil du se at karrieren din inneholder både suksess og fiasko, den utfordrer deg og gir deg følelse av tilhørighet og mestring og den krever at du reflekterer over hendelsene som oppstår. Ikke minst inkluderes gjerne flere jobbsøkingsprosesser underveis, der du skal re-orientere deg i et hurtig endrende landskap av bedrifter, stillingstitler og forventninger. Det er disse forholdene som krever at oppmerksomheten rettes mot begrepet motivasjon. En gjennomført jobbsøkingsprosess som fører til den karrieren som er riktig for akkurat deg, hviler på hvor motivert du er. På hvor mye du ønsker å nå de vakre stjernene som blinker foran deg.

Og vi vet at noen mennesker er mer motiverte enn andre. Vi sier gjerne at de har en særegen evne til selv å bygge opp tanker og følelser som bidrar til at noe er viktig nok for dem. Evnene til å produsere positive, konstruktive og gode tanker, som i neste omgang utløser tilsvarende gode følelser, har en klar forbindelse med personens egenverdi og til den sterke følelsen av motivasjon. Det er også derfor  boken min om motivasjon og jobbsøking begynner med et kapitel om bevisstgjøring, der motivasjon er den røde tråden gjennom de ulike temaene. Ved å finne frem til dine motivasjonsdrivere og personlige verdier, vil du se hva som kan gi mening og kraft til stegene du vil ta framover. På denne måten vil du skape et fundament for din karriere og din egen suksess!

Og det er ikke vanskelig å lykkes. Du trenger verken å være superintelligent eller født med en sølvskje i munnen. Det er nok at du virkelig vil og at du lærer deg verktøyene som gir deg innsikt og motivasjon slik at du beveger deg trygt fremover mot målet du selv har valgt. Det er dette det handler om og som er enkelt beskrevet i boken om motivasjon og jobbsøking.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s